Polityka informacyjna

Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu działając na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe, niniejszym udostępnia Państwu dokument „Polityka  informacyjna  Łużyckiego  Banku  Spółdzielczego w  Lubaniu” obejmujący:

 

  1. zakres ogłaszanych przez Bank zgodnie z wymogami prawa informacji,
  2. określenie częstotliwości dokonywania ogłaszania informacji,
  3. formy i miejsca ogłaszania informacji,
  4. zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji,
  5. zasad  weryfikacji Polityki

Ponadto, mogą się Państwo z nim zapoznać w siedzibie Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu przy ul. Spółdzielczej 10, w sekretariacie Centrali Banku, w godzinach od 8:30 do 16:00.

Poniżej znajdą Państwo również dokumenty dotyczące adekwatności kapitałowej, poczynając od roku 2011 do dnia dzisiejszego.