Władze Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Władzę w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu sprawuje trój osobowy Zarząd oraz Rada Nadzorcza, pełniąca funkcję kontrolną wobec Zarządu.

Zarząd ŁBS w Lubaniu

Zbigniew Śmigielski

Prezes Zarządu

Anna Alber

Wiceprezes Zarządu

Artur Najwer

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza
ŁBS w Lubaniu

  1. Janusz Marek Niekrasz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Mariusz Starczewski - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Marek Hamielec - Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Franciszek Wurszt - Członek Rady Nadzorczej
  5. Marek Józef Czolij - Członek Rady Nadzorczej

Janusz Niekrasz

Przewodniczący Rady Nadzorczej